วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

แผนภูมิการกระจายตัวของข้อมูล 3D ด้วยโปรแกรม R
มีข้อมูล x,y,z ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชนิดใด ก็สามารถนำมาวิเคราะห์ใน R ได้ สามารถทำระนาบสามมิติที่เป็นตัวแทนของข้อมูลได้ด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น